Mijn manifest! (althans, het manifest dat ik schreef als conclusie van mijn scriptie in 2005)

Voor mijn afstuderen schreef ik een scriptie over manifesten sinds de modernisten tot nu, en schreef ik een conclusie in de vorm van een manifest voor het theater van de toekomst. Dertien jaar later lees ik het nog steeds met veel plezier, alhoewel mijn blik sinds die tijd ook wel verandert is. Maar toch: de barricaden op makkers/makers!! Recht vooruit op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit!….

conclusie scriptie


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *