Welkom

Céline Buren (1977) is freelance dramaturg. Ze werkte onder meer bij het NNT, Urban Myth, RAST en Zina|Adelheid Roosen, en met Olivier Provily, George en Eran, Yentl en de Boer (cabaret) en Laura van Dolron.

“Met theater kun je nieuwe verbanden smeden, tussen mensen, gedachten, ideeën, tussen de wereld en onszelf; ik probeer met de mensen met wie ik werk op zoek te gaan naar wat ons verbindt.”

Sinds 2005 ben ik werkzaam als dramaturg in het theater, met alle bijkomende activiteiten als lesgeven, inleidingen geven, schrijven en adviseren. Ik heb daarmee mijn roeping gevonden. Ik kan mijn kwaliteiten -met name analytisch vermogen, intuïtie, inzicht in processen, gedrevenheid, een grote liefde voor mensen en een passie voor het theater (in de ruimste zin van het woord)- erin kwijt, en dat voelt nog elke dag als een zegen.

Ik vind theater een geweldig en potent medium. Al is er ook ruis, ik zie een werkveld vol gedreven en hard werkende mensen, die iets belangrijks te delen hebben met de wereld. Theatermakers doen elke keer weer een dappere poging om de wereld om ons heen grijpbaar te maken, om het onzegbare vorm te geven. Een poging om wat ons bezig houdt een plaats te geven waar er naar gekeken en geluisterd kan worden. Windstil of juist stormachtig, maar altijd met een focus die je in het dagelijks leven vaak verliest of nooit hebt. Mijns inziens is kunst vitaal voor een samenleving, en ik zie het als mijn taak om het de vorm en ruimte te (helpen) geven die het nodig heeft.

Onder het kopje ‘Werkzaamheden’ ga ik specifieker in op de verschillende activiteiten die ik ontplooi, zoals lesgeven, inleidingen geven, advies, en uiteraard dramaturgie.